Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
02/11/2018       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Cụ thể như sau: 
1. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
2. Thời giantừ 07h30’ Thứ Bảy – ngày 08 tháng 12 năm 2018.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 11 năm 2018.
4. Nội dung Đại hội:
- Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu KHKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra;
- Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank;
- Các nội dung khác (nếu có).
 
Tài liệu Đại hội:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                           [VN]      [EN]     
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                           [VN]      [EN]
3. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (dự kiến)                                                                                           [VN]      [EN]
4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                                           [VN]      [EN]
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                                           [VN]      [EN]
6. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018                                                                                 [VN]      [EN]
7. Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu KHKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017                                   [VN]      [EN]
8. Tờ trình về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra                                [VN]      
9. Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank                                                                                                                  [VN]      [EN]
10. Sơ yếu lý lịch Quyền TGĐ Trần Minh Bình                                                                                                             [VN]      [EN]
11. Quy chế bầu TV HĐQT VietinBank                                                                                                                         [VN]      [EN]
12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                                    [VN]      [EN]
13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018                                                                                        [VN]      [EN]
 
 
 

Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
Tin cũ hơn
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)