Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
29.150
+0,05 (0,17%)


18.08.2022

Khối lượng giao dịch 2.070.800
(-45,25%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1277,40
(+0,17%)