Không có sự kiện nào
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.950
-0,05 (-0,14%)


05.03.2024

Khối lượng giao dịch 1.775.400
(-90,03%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1258,97
(-0,19%)