Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
30.200
-0,10 (-0,33%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 3.931.400
(-43,36%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1393,83
(-0,11%)