Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.400
-0,35 (-1,04%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 17.282.000
(-32,74%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1322,72
(+0,65%)