KIẾN TẠO

 

TƯƠNG LAI

  

"VietinBank sẽ nỗ lực đột phá, đổi mới, sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; đảm bảo tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn, bền vững; thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra; tạo tiền đề vững chắc cho sự đổi mới toàn diện và kiến tạo một tương lai tươi sáng cho VietinBank trong những năm tiếp theo."

 Thưa Quý vị,

Bước sang năm thứ 3 của cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, gây ảnh hưởng mạnh, đa chiều tới nền kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân, đồng thời tác động trực tiếp tới hệ thống ngân hàng. Trong năm 2021 vừa qua, toàn hệ thống VietinBank, đặc biệt là các chi nhánh tại các địa bàn tâm dịch, đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ nguồn lực và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Với các biện pháp quyết liệt của Chính phủ cùng mức độ bao phủ vắc-xin cao, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang dần được kiểm soát; cả nước đang từng bước thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo điều kiện tối đa để phục hồi kinh tế trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Cùng với sự phục hồi từng bước của nền kinh tế, nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng được dự báo sẽ gia tăng, đặc biệt ở các ngành, lĩnh vực, khu vực được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi sau dịch bệnh như: hàng không, du lịch, sản xuất phục vụ xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo, điện, xây lắp, sắt thép, bất động sản, viễn thông, xăng dầu... Đối với phân khúc khách hàng cá nhân, xu hướng chuyển dịch sang kênh số ngày càng rõ nét trong đại dịch và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới đây. Để nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh, toàn hệ thống VietinBank đặt mục tiêu triển khai quyết liệt 2 nhóm nhiệm vụ trọng yếu là phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tiếp tục tăng trưởng tích cực, an toàn, bền vững.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng và các ngành động lực tăng trưởng của nền kinh tế, xu hướng phát triển của thị trường, chiến lược kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 - 2023 và năng lực nội tại của VietinBank, VietinBank sẽ tập trung các chủ điểm kinh doanh trọng tâm trong năm 2022, bao gồm: (i) Tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, ưu tiên phân bổ tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực trọng điểm của đất nước, tiềm năng, có sự phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19; (ii) Tăng trưởng hoạt động phi tín dụng, tập trung thúc đẩy nguồn vốn CASA thông qua khai thác hệ sinh thái và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng; (iii) Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển dịch kênh số và nâng cao hiệu quả kênh truyền thống với hạ tầng hiện đại và những tiện ích vượt trội, nâng cao trải nghiệm khách hàng; (iv) Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, quản trị chi phí hoạt động để nâng cao năng lực tài chính, dành nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thúc đẩy sự hồi phục của nền kinh tế đất nước.

Để triển khai có kết quả các chủ điểm kinh doanh trọng tâm toàn hệ thống, VietinBank sẽ tập trung vào các giải pháp: (i) Thúc đẩy đổi mới, cơ cấu toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển an toàn, bền vững, đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống; (ii) Phát huy tối đa lợi thế tiềm năng của VietinBank trên cơ sơ huy động, quản lý, sử dụng bài bản hiệu quả nhất nguồn lực nội tại, gắn tăng trưởng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước; (iii) Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh và quản trị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số và phát triển hạ tầng công nghệ; (iv) Đổi mới các quy chế, quy định về quản trị điều hành, quản trị rủi ro, kiện toàn mô hình tổ chức và nghiên cứu các xu hướng về quản lý linh hoạt để tinh gọn bộ máy, quy trình phối hợp, nâng cao năng lực thực thi và nâng cao hiệu quả xử lý công việc; (v) Ưu tiên, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là nhân sự cấp cao, cán bộ quản lý và cán bộ nhân tài, thực thi mạnh mẽ văn hóa doanh nghiệp, phát huy sức mạnh của tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Năm 2021 vừa qua đã chứng kiến những nỗ lực của toàn hệ thống VietinBank trên tinh thần đổi mới, sáng tạo từ tư duy tới hành động, tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động kinh doanh của VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực cả về quy mô và hiệu quả, hoàn thành và vượt các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch của cả nước.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước được dự báo phục hồi trong trạng thái bình thường mới, năm 2022 được xác định là năm bản lề để VietinBank thúc đẩy tăng trưởng đột phá. Tôi tin tưởng rằng với sự kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ, triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có kết quả các giải pháp trọng tâm cùng với sự đồng lòng, nhất trí của toàn hệ thống, VietinBank sẽ vượt qua khó khăn thử thách; tiếp tục tái cơ cấu, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; nỗ lực đột phá, đổi mới, sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; đảm bảo tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn, bền vững; thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra; tạo tiền đề vững chắc cho sự đổi mới toàn diện và kiến tạo một tương lai tươi sáng cho VietinBank trong những năm tiếp theo. 

Trân trọng!

 
                                                                                                   Chủ tịch Hội đồng Quản trị
                                                                                                             Trần Minh Bình                                                                                                            

 

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.500
-0,20 (-0,70%)


24.03.2023

Khối lượng giao dịch 2.539.100
(-14,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,90
(+0,11%)