Ông Lê Đức Thọ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Thưa Quý vị, 
      Năm 2019, nền kinh tế trong nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả này tiếp tục khẳng định sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và sự điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đặt ra cho năm 2019. Tăng trưởng tín dụng phục vụ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt hiệu quả tín dụng được cải thiện rõ rệt. Thị trường ngoại hối thông suốt, tỷ giá ổn định. Việc triển khai tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu trong năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng. NHNN tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế và chính sách, nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động ngân hàng và nâng cao năng lực quản trị điều hành. Kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động ngân hàng được tăng cường, giúp nâng cao niềm tin của thị trường và ổn định hệ thống tài chính ngân hàng.
      Năm 2019, VietinBank triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp nhằm thực hiện tốt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh theo chuỗi liên kết, phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng và nhóm khách hàng; nâng cao hiệu quả quản trị tài chính; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị; nâng cao năng suất lao động; đơn giản hóa, tinh gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ; tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi, sử dụng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại với chất lượng tốt. Kết quả kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu kế hoạch. Điểm nhấn quan trọng trong hoạt động năm 2019 là tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô, thu thuần dịch vụ tăng mạnh so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%. Lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.
       Trong năm 2019, để củng cố động lực và phát huy sức mạnh nội tại, VietinBank đã thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp kết hợp triển khai tích cực “Chương trình 6 hóa” (Tiêu chuẩn hoá, Đơn giản hoá, Tối ưu hoá, Tự động hoá, Cá thể hoá trách nhiệm và Hợp tác hoá) trong mọi hoạt động của ngân hàng. Những nội dung này đã đi vào thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ cách nghĩ, cách làm của VietinBank, thể hiện ý chí quyết tâm, nỗ lực để toàn hệ thống VietinBank hoàn thành vượt các mục tiêu đề ra.
       Năm 2020, VietinBank sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, cụ thể hóa chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu mới, xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 - 2023 để hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của ngân hàng, bám sát theo Chiến lược Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Với nguồn lực và truyền thống đã tạo lập được trong quá trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển; cùng với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch và các giải pháp thực hiện rõ ràng; đồng thời với những kế hoạch triển khai xây dựng, tạo lập các yếu tố nền tảng để phát triển bền vững, Tôi tin tưởng VietinBank sẽ “CHỦ ĐỘNG, VỮNG VÀNG VƯƠN LÊN”, thực hiện thành công, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh theo kế hoạch đề ra; trên cơ sở đó thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển mạnh mẽ và bền vững của VietinBank.
        Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi chân thành cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống VietinBank vì những nỗ lực không mệt mỏi, sự cống hiến hết mình của mỗi cá nhân cũng như của từng đơn vị cho mục tiêu chung của VietinBank. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Quý cổ đông, khách hàng và đối tác đã luôn tin cậy, hợp tác, đồng hành cùng VietinBank trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Ngân hàng. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác, gắn bó chặt chẽ cùng VietinBank hướng tới tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.
Trân trọng!
                                                                                                                      Chủ tịch Hội đồng Quản trị
                                                                                                                                         Lê Đức Thọ            

 

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.350
-0,40 (-1,19%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 15.711.600
(-38,85%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1321,57
(+0,56%)