Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB+ Ổn định 13/12/2023
Ba2 Ổn định 19/01/2024
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.600
-1,10 (-3,36%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 6.045.200
(-68,59%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1169,93
(-1,93%)