Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB- Tích cực 09/04/2021
Ba3 Tích cực 24/03/2021
B BB- Ổn định 07/08/2018
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
43.350
+0,35 (0,81%)


05.05.2021

Khối lượng giao dịch 22.540.900
(-11,41%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1256,43
(+1,15%)