Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB- Tích cực 09/04/2021
Ba3 Tích cực 24/03/2021
B BB- Ổn định 07/08/2018
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.450
-0,30 (-0,89%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 16.700.500
(-35,00%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1323,36
(+0,70%)