Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB- Tích cực 09/04/2021
Ba3 Tích cực 24/03/2021
B BB- Ổn định 07/08/2018
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
30.250
-0,05 (-0,17%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 3.427.600
(-50,62%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1396,61
(+0,09%)