Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB Tích cực 01/12/2022
Ba2 Ổn định 22/09/2022
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.500
-0,20 (-0,70%)


24.03.2023

Khối lượng giao dịch 2.539.100
(-14,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,48
(+0,07%)