Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB Tích cực 01/12/2022
Ba2 Tích cực 24/03/2023
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.650
-0,05 (-0,16%)


22.09.2023

Khối lượng giao dịch 8.222.000
(+35,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1193,05
(-1,62%)