Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB- Tích cực 09/04/2021
Ba3 Tích cực 24/03/2021
B BB- Ổn định 07/08/2018
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.550
+0,45 (1,28%)


21.01.2022

Khối lượng giao dịch 15.175.800
(+8,56%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1473,28
(+0,54%)