Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB- Tích cực 20/12/2021
Ba3 Tích cực 17/12/2021
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.950
-0,15 (-0,52%)


18.08.2022

Khối lượng giao dịch 1.635.600
(-56,75%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1281,80
(+0,51%)