Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
27.150
+0,45 (1,69%)


27.05.2022

Khối lượng giao dịch 1.903.400
(-51,20%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1277,77
(+0,73%)