Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.200
+0,20 (0,56%)


05.03.2024

Khối lượng giao dịch 746.400
(-95,81%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1260,91
(-0,04%)