Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.950
-0,70 (-1,86%)


27.01.2022

Khối lượng giao dịch 6.902.600
(-68,60%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1476,60
(-0,34%)