Báo cáo thường niên 2020
   Tải về
Báo cáo thường niên 2019
   Tải về
Báo cáo thường niên 2018
   Tải về
Báo cáo thường niên 2017
   Tải về
Báo cáo thường niên 2016
   Tải về
Báo cáo thường niên 2015
   Tải về
1
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
34.100
+0,35 (1,04%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 22.282.600
(-13,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1332,44
(+1,39%)