Báo cáo thường niên 2023
   Tải về
Báo cáo thường niên 2022
   Tải về
Báo cáo thường niên 2021
   Tải về
Báo cáo thường niên 2020
   Tải về
Báo cáo thường niên 2019
   Tải về
Báo cáo thường niên 2018
   Tải về
1
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)