https://investor.vietinbank.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/Top%2010%20DN%20ben%20vung.png

 TOP 10 DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM 2021 

 

Chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngay trong năm đầu tiên công bố Bộ Tiêu chí kinh doanh Việt Nam và triển khai chương trình xét công nhận danh hiệu này, VietinBank đã xuất sắc vượt qua  hàng trăm doanh nghiệp tham gia để lọt vào Top 10 của Danh hiệu này.

 

https://investor.vietinbank.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/Top%2010%20DN%20ben%20vung.png

 

TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM 2021 (CSI 100)

 

VietinBank được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2021 ở lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ. Giải thưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, với 127 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Chỉ số kết quả phát triển bền vững, chỉ số quản trị, chỉ số môi trường và chỉ số lao động.

 

 https://investor.vietinbank.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/Images/Awards/BrandFinance.png

 

TOP 300 THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG GIÁ TRỊ NHẤT THẾ GIỚI

 

Năm 2021, VietinBank lần thứ 3 liên tiếp lọt vào Top 300 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới xác lập cú thăng hạng ngoạn mục nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam trong danh sách, xác lập vị trí 216, tăng 61 bậc so với năm 2020.

 

Về Giá trị Thương hiệu, VietinBank cũng là ngân hàng xếp thứ 8 trong Top 20 Ngân hàng thế giới có Giá trị Thương hiệu tăng cao nhất và là ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất về Giá trị Thương hiệu tại Việt Nam (tăng 56%).

 

 
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.500
-0,20 (-0,70%)


24.03.2023

Khối lượng giao dịch 2.539.100
(-14,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,19
(+0,04%)