Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.550
+0,45 (1,28%)


21.01.2022

Khối lượng giao dịch 15.424.600
(+10,34%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1472,89
(+0,52%)