Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.600
+0,10 (0,35%)


27.03.2023

Khối lượng giao dịch 506.800
(-80,94%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,21
(+0,04%)