Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
27.050
+0,35 (1,31%)


27.05.2022

Khối lượng giao dịch 2.534.000
(-35,04%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1281,23
(+1,00%)