1
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.700
+0,15 (0,45%)


01.12.2021

Khối lượng giao dịch 6.429.300
(-42,94%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1479,08
(+0,04%)