1
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
30.100
-0,20 (-0,66%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 5.369.600
(-22,64%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1389,28
(-0,43%)