1
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.800
+0,05 (0,15%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 21.222.500
(-17,41%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1329,50
(+1,16%)