1
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
27.100
+0,40 (1,50%)


27.05.2022

Khối lượng giao dịch 2.325.600
(-40,38%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1278,45
(+0,78%)