Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.800
+0,15 (0,47%)


17.09.2021

Khối lượng giao dịch 6.833.300
(-7,31%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1352,64
(+0,50%)