Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.950
-0,15 (-0,52%)


18.08.2022

Khối lượng giao dịch 1.635.600
(-56,75%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1281,02
(+0,45%)