Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
0,00 (0,00%)


05.03.2024

Khối lượng giao dịch 1.439.900
(-91,92%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1258,33
(-0,24%)