Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.900
+0,15 (0,44%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 20.312.600
(-20,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1329,48
(+1,16%)