Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.950
-0,15 (-0,52%)


18.08.2022

Khối lượng giao dịch 1.376.500
(-63,60%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1275,11
(-0,01%)