Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
30.300
0,00 (0,00%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 2.522.900
(-63,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1397,70
(+0,17%)