Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.500
-0,25 (-0,74%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 13.059.700
(-49,17%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1318,58
(+0,33%)