Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
35.550
+0,45 (1,28%)


21.01.2022

Khối lượng giao dịch 14.063.900
(+0,60%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1472,14
(+0,47%)