Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
27.100
+0,40 (1,50%)


27.05.2022

Khối lượng giao dịch 2.615.600
(-32,94%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1281,64
(+1,03%)