Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
28.650
+0,15 (0,53%)


27.03.2023

Khối lượng giao dịch 545.100
(-79,50%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1047,21
(+0,04%)