Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.900
-0,75 (-1,99%)


27.01.2022

Khối lượng giao dịch 7.378.500
(-66,43%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1472,45
(-0,62%)