Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
34.100
+0,35 (1,04%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 22.282.600
(-13,28%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1332,44
(+1,39%)