Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.750
-0,95 (-2,91%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 8.123.100
(-57,79%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1178,64
(-1,20%)