Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.450
+0,15 (0,57%)


04.12.2023

Khối lượng giao dịch 4.392.700
(+114,01%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1120,47
(+1,66%)