Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.600
-1,10 (-3,36%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 7.932.600
(-58,78%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1176,75
(-1,36%)