Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
29.900
-0,40 (-1,32%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 8.747.400
(+26,03%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1388,82
(-0,47%)