Vốn điều lệ của VietinBank: 53.699.917.480.000 đồng
Tổng số cổ phiếu: 5.369.991.748 cổ phiếu
Thông tin cổ phiếu CTG
Ngày niêm yết 16/07/2009
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 53.699.991.748
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP) 40.100
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 5.369.991.748
Sàn đang niêm yết HSX

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VietinBank là 30%

(Theo Công văn số 3303/UBCK-PTTT ngày 02/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)