Vốn điều lệ của VietinBank: 53.699.917.480.000 đồng
Tổng số cổ phiếu: 5.369.991.748 cổ phiếu
Thông tin cổ phiếu CTG
Ngày niêm yết 16/07/2009
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 53.699.991.748
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP) 40.100
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 5.369.991.748
Sàn đang niêm yết HSX

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VietinBank là 30%

(Theo Công văn số 3303/UBCK-PTTT ngày 02/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.600
-1,10 (-3,36%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 6.045.200
(-68,59%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1169,93
(-1,93%)