Vốn điều lệ của VietinBank: 48.057.506.090.000 đồng
Tổng số cổ phiếu: 3.723.404.556 cổ phiếu
Thông tin cổ phiếu CTG
Ngày niêm yết 16/07/2009
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 3.723.404.556
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP) 40.100
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 3.723.404.556
Sàn đang niêm yết HSX
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.400
-0,35 (-1,04%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 18.838.800
(-26,68%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1327,68
(+1,02%)