Vốn điều lệ của VietinBank: 48.057.506.090.000 đồng
Tổng số cổ phiếu: 4.805.750.609 cổ phiếu
Thông tin cổ phiếu CTG
Ngày niêm yết 16/07/2009
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 4.805.750.609
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP) 40.100
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 4.805.750.609
Sàn đang niêm yết HSX

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VietinBank là 30%

(Theo Công văn số 3303/UBCK-PTTT ngày 02/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.650
-0,05 (-0,16%)


22.09.2023

Khối lượng giao dịch 8.222.000
(+35,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1193,05
(-1,62%)