Vốn điều lệ của VietinBank: 48.057.506.090.000 đồng
Tổng số cổ phiếu: 4.805.750.609 cổ phiếu
Thông tin cổ phiếu CTG
Ngày niêm yết 16/07/2009
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 4.805.750.609
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP) 40.100
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 4.805.750.609
Sàn đang niêm yết HSX
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
30.150
-0,15 (-0,50%)


20.10.2021

Khối lượng giao dịch 4.614.100
(-33,52%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1393,23
(-0,15%)