Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
01/12/2016       
Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Tên giao dịch: VietinBank
Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39421030            Fax: 04 39421032
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Mã chứng khoán: CTG.
Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;
                               (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Nội dung cụ thể:
1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
2. Thời gian thực hiện:
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Ngày 20/12/2016.
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: DTừ ngày 20/12/2016 đến 17h00’ chiều ngày 30/12/2016.
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Ngày 30/12/2016.
3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt.
5. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 17h00’ chiều ngày 30/12/2016. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Cổ đông có thể gửi qua fax hoặc qua thư điện tử trước về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo địa chỉ liên hệ: Fax: 04.39412637, Email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc theo đường bưu điện sau).
 
Mọi thông tin liên quan Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số máy: 04.39413622; hoặc gửi email theo địa chỉ: investor.vietinbank.vn.
 
Tài liệu:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                          [VN]
2. Thông báo chốt danh sách tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                        [VN]  
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông                                                                                                                             [VN]    [EN]
4. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                                                                         [VN]    [EN]
5. Biên bản kiểm phiếu                                                                                                                                    [VN]    [EN]
6. Nghị quyết ĐHĐCĐ                                                                                                                                     [VN]    [EN] 

Tin mới hơn
27/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tin cũ hơn
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)