Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
17/01/2013       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã thành công tốt đẹp vào sáng ngày 26/2/2013 tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu của Đại hội dưới đây.

Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Phòng Đầu tư, số điện thoại 04-39413622, hoặc gửi Email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn).
 
Tài liệu Đại hội:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013                                                                             [VN]
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2013                                                                     [VN]
3. Quy chế ĐHĐCĐ bất thường 2013                                                                                                                             [VN]
4.Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2013 về phương án tăng vốn điều lệ                                                                             [VN]
5. Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2013 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ                                                                                 [VN]
6. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2013                                                                                                                     [VN]
7. Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết                                                                                                                        [VN]
8. Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2013                                                                                                     [VN]
9. Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2013                                                                                                     [VN]
10. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2013                                                                                                                          [VN]
11. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2013                                                                                                                       [VN]
Tin mới hơn
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012
28/12 Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011
23/05 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
15/03 Đại hội đồng cổ đông 2010

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)