Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
11/03/2013       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của VietinBank đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 13/4/2013 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
 
Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Phòng Đầu tư, số điện thoại 04-39413622, hoặc gửi Email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn).
 
Tài liệu Đại hội:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013                                                                                         [VN]
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013                                                                                 [VN]
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013                                                                                                                         [VN]
4. Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2013                                                                                                                        [VN]
5. Giấy xác nhận ĐHĐCĐ thường niên năm 2013                                                                                                                        [VN]
6. Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2013                                                                                                                   [VN]
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng, kế hoạch năm 2013                                                                            [VN
8. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012                                                                                                      [VN]   
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát                                                                                                                                                      [VN]   
10. Tờ trình Thông qua BCTC kiểm toán 2012 và phân phối lợi nhuận 2012                                                                              [VN]   
11. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013                                                                                                         [VN]  
12. Tờ trình thông qua Dự án xây dựng tòa nhà Trụ sở chính                                                                                                    [VN]   
13. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS                                                                                                 [VN]   
14. Tờ trình thông qua vấn đề nhân sự                                                                                                                                       [VN]  
15. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS                                                                                                                   [VN]
16. Sơ yếu lý lịch ông Phạm Huy Thông                                                                                                                                      [VN]
17. Sơ yếu lý lịch bà Vũ Thị Bích Hồng                                                                                                                                        [VN]
18. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013                                                                                                                           [VN]   

 

Tin mới hơn
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012
28/12 Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011
23/05 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
15/03 Đại hội đồng cổ đông 2010

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)