Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
23/07/2013       
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013 như sau: 
Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Tên giao dịch: VietinBank
Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39421030            Fax: 04 39421032
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Mã chứng khoán: CTG.
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 8 năm 2013.
1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013.
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian thực hiện: Ngày dự kiến gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: 09/8/2013.
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua chiến lược mở rộng mạng lưới ra nước ngoài của VietinBank.
5.  Thời hạn cuối cùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về là 09h00’ sáng ngày 24/8/2013. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Thị trường vốn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (có thể gửi qua Fax trước về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo số 04.39416431 và gửi bản gốc theo đường bưu điện sau).
 
Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Phòng Thị trường vốn, số điện thoại 04-39413622, hoặc gửi Email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn).
 
Tài liệu:
 
1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2013                                            [VN] 
2. Thông báo chốt danh sách tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2013                                          [VN]  
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                [VN]   [EN]
4. Biên bản kết quả kiểm phiếu                                                                                                                  [VN] 
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông                                                                                                           [VN]   [EN]
Tin mới hơn
21/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
16/04 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
16/10 Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản năm 2020
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012
28/12 Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011
23/05 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
15/03 Đại hội đồng cổ đông 2010

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
+0,40 (1,12%)


04.03.2024

Khối lượng giao dịch 17.569.600
(+90,57%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,41
(+0,25%)