Thông tin trái phiếu phát hành


·     Tổ chức phát hành:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

·     Loại trái phiếu:

Trái phiếu thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm

·     Đồng tiền phát hành:

Đô la Mỹ (USD)

·     Khối lượng trái phiếu niêm yết:

250 triệu USD

·     Thời hạn niêm yết:

05 năm kể từ ngày phát hành

·     Ngày phát hành:

17/5/2012

·     Ngày đáo hạn:

17/5/2017

·     Lãi suất cuống phiếu:

Lãi suất cố định 8,0%/năm

·     Kỳ hạn trả lãi:

06 tháng/lần

·     Ngày thanh toán lãi:

17/5 và 17/11 hàng năm

·     Niêm yết:

Sở Giao dịch Singapore (SGX)

·     Luật điều chỉnh:

Luật New York


Ngày 17/5/2017, trái phiếu quốc tế của VietinBank đã đáo hạn. VietinBank đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư và hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Singapore kể từ ngày 08/8/2017.

  

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.050
+0,75 (3,36%)


06.07.2020

Khối lượng giao dịch 2.594.020
(+20,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 857,94
(+1,22%)