Thông tin trái phiếu phát hành

·     T chc phát hành:

Ngân hàng TMCP Công thương Vit Nam (VietinBank)

·     Loại trái phiếu:

Trái phiếu thường, không chuyn đi, không có bo đm

·     Đồng tiền phát hành:

Đô la M (USD)

·     Khối lượng trái phiếu niêm yết:

250 triu USD

·     Thời hạn niêm yết:

05 năm k t ngày phát hành

·     Ngày phát hành:

17/5/2012

·     Ngày đáo hạn:

17/5/2017

·     Lãi suất cuống phiếu:

Lãi sut c đnh 8,0%/năm

·     Kỳ hạn trả lãi:

06 tháng/ln

·     Ngày thanh toán lãi:

17/5 và 17/11 hàng năm

·     Niêm yết:

S giao dch Chng khoán Singapore (SGX)

·     Luật điều chỉnh:

Lut New York

CTG 
19.300
27/07/2017


-0,15 (-0,77%)
Khối lượng 2.048.880
(-23,42%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 771,50
(-0,31%)


Liên kết Website