1
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
34.700
+0,90 (2,66%)


04.12.2020

Khối lượng giao dịch 21.282.610
(+240,18%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1021,49
(+0,17%)