Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB- Tích cực 09/04/2021
Ba3 Tích cực 24/03/2021
B BB- Ổn định 07/08/2018
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
42.500
-0,10 (-0,23%)


09.04.2021

Khối lượng giao dịch 14.950.600
(+28,31%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1231,66
(-0,26%)