Ngắn hạn Dài hạn Triển vọng Thời điểm
B BB- Tích cực 03/02/2020
Ba3 Tiêu cực 23/12/2019
B BB- Ổn định 07/08/2018
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.100
-0,05 (-0,16%)


20.10.2020

Khối lượng giao dịch 9.963.500
(-25,42%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 944,42
(+0,08%)