XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

 

 

 

 Ngắn hạn

 Dài hạn

 Triển vọng

Thời điểm

Description: D:\1. Cong bo thong tin\1. Cong bo thong tin dinh ky\3. Bao cao thuong nien\AR 2018\fitch-logo.png

B

BB-

Tích cực

10/05/2019

Description: D:\1. Cong bo thong tin\1. Cong bo thong tin dinh ky\3. Bao cao thuong nien\AR 2018\2000px-Moody’s_logo.svg.png

 

Ba3

Tiêu cực

23/12/2019