TRẢ LỜI 
  
 
Đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán, để điều chỉnh thông tin cần liên lạc với Công ty Chứng khoán - nơi cổ đông mở tài khoản. 
 
 
 
 
Khi làm mất Sổ cổ đông trước khi thực hiện lưu ký chứng khoán, cổ đông cần liên lạc với Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
 
 
 
Theo quy định trong Luật Chứng khoán, cổ đông chỉ được hưởng quyền đối với cổ phiếu nếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ đông còn sở hữu cổ phiếu đó. Nếu cổ đông thực hiện bán cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền, bất kể cổ đông đã giữ cổ phiếu trong thời hạn bao lâu cũng không được hưởng quyền đối với cổ phiếu đó.
  
 

 

Báo cáo tài chính mới nhất hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank thời gian gần đây cho thấy tình hình kinh doanh rất khả quan, cụ thể là

 • Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 949 ngàn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015 và đạt 107% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
 • Tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về lợi nhuận trong hệ thống. LNTT năm 2016 đạt 8.569 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong đó, thu nhập dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 26% so với năm 2015.
 • Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tại 31/12/2016 là 0,9%.
 • Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại 31/12/2016 là 10,4%. 
 • Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016: 7% bằng tiền mặt.
 
 • Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBankSc)
 • Công ty TNHH Một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Bảo Ngân
 • Công ty Cho thuê Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
 • Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương VIệt Nam 
 • Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
 • Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu VietinBank
 • Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào

 #Về đầu trang

CTG 
22.550
13/03/2019


+0,45 (2,04%)
Khối lượng 14.616.340
(+53,56%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1005,41
(+0,41%)


Liên kết Website