THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Lê Đức Thọ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Thưa Quý vị!

Năm 2018, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nền kinh tế Việt Nam đạt được những thành tựu tăng trưởng tích cực, toàn diện với kết quả nổi bật là GDP tăng 7,08%, mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo quyết liệt, điều hành đồng bộ chính sách tiền tệ, kết hợp hài hòa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt với chính sách tài khóa chặt chẽ và thận trọng, qua đó góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, lãi suất, tín dụng được phân bổ hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả.  

Đối với VietinBank, năm 2018 đánh dấu quá trình 30 năm xây dựng và phát triển. Với những thành tích, nỗ lực vượt bậc, những đóng góp quan trọng, VietinBank đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) và Cờ Thi đua của Chính phủ. Bên cạnh đó, năm 2018, VietinBank còn đạt được nhiều giải thưởng lớn do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước bình chọn, trao tặng.

Bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, VietinBank triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kinh doanh, đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát triển kinh doanh và quản trị, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ; đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi và đầy đủ các dịch vụ ngân hàng. Hoạt động kinh doanh toàn hệ thống đạt kết quả tích cực, chất lượng tăng trưởng được quản lý tốt, cơ cấu tín dụng chuyển dịch mạnh mẽ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực, ngành nghề được Chính phủ ưu tiên khuyến khích. Mô hình kinh doanh tiếp tục được chuyển đổi mạnh mẽ sang hướng cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả. VietinBank đã xây dựng, được NHNN phê duyệt và đang chủ động triển khai tích cực phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; qua đó đã định hướng lại toàn diện chiến lược phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của VietinBank trong giai đoạn từ nay tới năm 2020 và sau năm 2020, đảm bảo cho sự phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững của VietinBank.

Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh trung hạn và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và phù hợp với chiến lược phát triển, VietinBank tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình kinh doanh dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang dựa vào cải thiện, phát triển chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đổi mới hệ thống quản trị phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tốt chất lượng tăng trưởng. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau: (i) Triển khai hiệu quả kế hoạch hành động tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, xử lý triệt để các vấn đề còn tồn tại; (ii) Tập trung cải thiện hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý gắn với quản lý tốt chất lượng tăng trưởng; (iii) Cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, không ngừng cải tiến, tinh gọn, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận sản phẩm dịch vụ toàn diện của ngân hàng; (iv) Tiếp tục thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp nhằm tăng vốn tự có; tái cấu trúc danh mục tài sản có rủi ro; (v) Đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC, nâng cao chất lượng tài sản; (vi) Phát huy truyền thống, giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng.

Với nguồn lực và truyền thống đã tạo lập được trong quá trình xây dựng và phát triển; định hướng phát triển, kế hoạch và các giải pháp triển khai rõ ràng; đồng thời với những kế hoạch triển khai xây dựng và tạo lập các yếu tố nền tảng để phát triển bền vững; Tôi tin tưởng VietinBank sẽ thực hiện thành công, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đặt ra cho năm 2019, kế hoạch kinh doanh trung hạn và phương án cơ cấu lại VietinBank giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đó thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển VietinBank.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống đã nỗ lực, tâm huyết, đoàn kết, thống nhất, chung sức xây dựng VietinBank. Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các cổ đông, khách hàng và đối tác đã tin cậy, hợp tác cùng VietinBank trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển và mong rằng Quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng VietinBank hướng tới tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Trân trọng!

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

                                                                        Lê Đức Thọ


 

 

CTG 
25.600
22/01/2020


+0,30 (1,19%)
Khối lượng 4.747.210
(-23,84%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 991,46
(+0,52%)


Liên kết Website