Sứ mệnh

Là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn

Trở thành ngân hàng dẫn đầu Việt Nam, ngang tầm khu vực, hiện đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế.

Giá trị cốt lõi

 

01. HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG
"Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động của VietinBank. VietinBank cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ và phong cách phục vụ đồng nhất; một VietinBank duy nhất đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu phù hợp của khách hàng."

02. HƯỚNG ĐẾN SỰ HOÀN HẢO
"VietinBank sử dụng nội lực, nguồn lực để luôn đổi mới, hướng đến sự hoàn hảo."

03. NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI
"Lãnh đạo, cán bộ và người lao động VietinBank luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch và hiện đại trong mọi giao dịch, quan hệ với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp."

04. TRUNG THỰC, CHÍNH TRỰC, MINH BẠCH, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
"Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và người lao động VietinBank luôn suy nghĩ, hành động đảm bảo sự công bằng, chính trực, minh bạch và trách nhiệm."

05. SỰ TÔN TRỌNG
"Tôn trọng, chia sẻ, quan tâm đối với khách hàng, đối tác, lãnh đạo và đồng nghiệp."

06. BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
"Lãnh đạo, cán bộ và người lao động bảo vệ uy tín, thương hiệu VietinBank như bảo vệ chính danh dự, nhân phẩm của mình."

07. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI
"Đổi mới, sáng tạo là động lực; tăng trưởng, phát triển, kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững là mục tiêu. Thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội là niềm vinh dự và tự hào của VietinBank."

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.100
-0,05 (-0,16%)


20.10.2020

Khối lượng giao dịch 9.963.500
(-25,42%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 944,42
(+0,08%)