BIẾN ĐỘNG GIÁ GIAO DỊCH
+/- Qua 1 tuần -0,03%
+/- Qua 1 tháng -0,02%
+/- Qua 1 quý -0,03%
+/- Qua 1 năm +0,27%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (23/02/2024) 37.150
Thấp nhất trong 52 tuần (19/12/2023) 25.950
Từ ngày:
Đến ngày:
  Giá:   33.350 VND Giá:   32.350 VND
KLGD:   12.318.300 CP KLGD:   7.746.400 CP
Kết quả:    Trong 23 ngày giao dịch
  Biến động giá: -1.000 VND (-3,00%)
  Giá cao nhất: 33.900 VND  (13/06/2024)
  Giá thấp nhất: 31.650 VND  (29/05/2024)
  KLGD/ ngày: 10.766.798 CP 
  KLGD nhiều nhất: 24.876.000 CP  (28/05/2024)
  KLGD ít nhất: 4.350.200 CP  (07/06/2024)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 10.334.250
KLGD/ngày (1 tháng) 10.766.798
KLGD/ngày (1 quý) 9.844.886
KLGD/ngày (1 năm) 7.462.446
Nhiều nhất 52 tuần (15/04/2024) 29.312.700
Ít nhất 52 tuần (13/10/2023) 1.497.500
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
18/06/2024 32,35 5.432 12.145.951 2.305 13.779.271 -1.633.320 7.746.400 257.048.960
17/06/2024 32,75 5.274 14.211.857 2.679 15.381.379 -1.169.522 8.970.900 292.888.165
14/06/2024 32,80 5.185 13.292.084 4.334 20.649.098 -7.357.014 10.569.800 353.716.520
13/06/2024 33,90 4.882 23.691.494 8.724 28.753.858 -5.062.364 14.049.900 474.988.095
12/06/2024 33,50 4.660 14.569.726 3.934 15.125.602 -555.876 7.991.300 265.186.500
11/06/2024 33,20 4.452 16.779.897 7.042 23.134.291 -6.354.394 10.757.500 359.957.595
10/06/2024 33,50 5.410 22.563.925 10.509 28.198.522 -5.634.597 13.716.000 459.406.590
07/06/2024 32,80 2.930 8.859.989 4.206 11.404.534 -2.544.545 4.350.200 142.483.735
06/06/2024 32,60 3.933 13.141.096 3.955 14.950.581 -1.809.485 7.577.100 246.410.725
05/06/2024 32,40 4.002 11.476.718 5.126 20.694.259 -9.217.541 8.426.500 275.714.025
04/06/2024 32,80 3.735 17.227.862 6.509 19.182.624 -1.954.762 8.982.900 294.348.325
03/06/2024 32,60 3.819 20.134.730 6.920 21.849.192 -1.714.462 18.001.600 580.045.200
31/05/2024 31,90 3.581 17.923.082 4.665 14.267.224 3.655.858 6.340.100 202.985.130
30/05/2024 31,80 8.257 20.337.830 4.160 16.628.447 3.709.383 10.201.600 323.803.720
29/05/2024 31,65 11.502 25.408.397 5.274 23.295.693 2.112.704 15.671.900 498.509.735
28/05/2024 32,20 15.690 42.232.632 5.697 33.376.167 8.856.465 24.876.000 795.928.400
27/05/2024 32,40 5.986 14.560.412 3.284 14.162.945 397.467 8.217.500 265.505.230
24/05/2024 32,50 6.672 21.418.185 6.844 24.840.673 -3.422.488 14.091.600 466.874.760
23/05/2024 33,25 5.245 10.683.220 2.916 10.818.973 -135.753 5.573.500 183.199.055
22/05/2024 33,00 7.316 17.419.903 4.057 21.003.476 -3.583.573 12.259.866 407.671.569
1
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG: Dữ liệu trong mục này do bên thứ ba cung cấp và nội dung có thể được cập nhật theo thời gian. VietinBank không có trách nhiệm thông báo về những thay đổi (nếu có).
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.350
-0,40 (-1,22%)


18.06.2024

Khối lượng giao dịch 7.746.400
(-13,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1279,50
(+0,37%)