Thông tin cổ phiếu CTG

Sàn đang niêm yết HSX
Ngày niêm yết 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP) 40.100
Tổng số cổ phiếu niêm yết 4.805.750.609
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 4.805.750.609
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.650
+0,10 (0,30%)


01.12.2021

Khối lượng giao dịch 7.153.800
(-36,51%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1479,89
(+0,10%)