Thông tin cổ phiếu CTG

Sàn đang niêm yết HSX
Ngày niêm yết 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP) 40.100
Tổng số cổ phiếu niêm yết 4.805.750.609
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 4.805.750.609
Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
27.050
+0,35 (1,31%)


27.05.2022

Khối lượng giao dịch 2.534.000
(-35,04%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1280,61
(+0,95%)