Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
01/12/2016        

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030            Fax: 04 39421032

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Mã chứng khoán: CTG.

Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;

           (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 12 năm 2016

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện:

Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Ngày 20/12/2016.

Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: DTừ ngày 20/12/2016 đến 17h00’ chiều ngày 30/12/2016.

Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Ngày 30/12/2016.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt.

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 17h00’ chiều ngày 30/12/2016. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Cổ đông có thể gửi qua fax hoặc qua thư điện tử trước về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo địa chỉ liên hệ: Fax: 04.39412637, Email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc theo đường bưu điện sau).

Mọi thông tin liên quan Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số máy: 04.39413622; Fax: 04.39412637 hoặc gửi Email theo địa chỉ investor@vietinbank.vn.

 

Tài liệu:

 

 

1. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [VN]  
2. Thông báo chốt danh sách tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [VN] [EN]
3. Nghị quyết ban hành tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [VN]  
4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông [VN] [EN]
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [VN] [EN]
6. Nghị quyết ĐHĐCĐ [VN] [EN]
7. Biên bản kiểm phiếu [VN] [EN]

  

Tin mới hơn
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tin cũ hơn
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2013
23/07 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013
03/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
17/01 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
30/11 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012

 

CTG 
19.900
06/09/2019


-0,05 (-0,25%)
Khối lượng 1.324.750
(+0,24%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 974,08
(-0,28%)


Liên kết Website