Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
27/04/2024       

 -         Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);

-         Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trj (HĐQT) VietinBank số 2888/NQ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 27/4/2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029;

-         Căn cứ Nghị quyết của Ban Kiểm soát (BKS) VietinBank số 01/NQ-BKS-2024 ngày 27/4/2024 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029;

VietinBank trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

1.      Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của VietinBank hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức vào ngày 27/4/2024:

STT

Họ và tên

Chức vụ trước khi miễn nhiệm

Không còn đảm nhiệm chức vụ

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Lý do

1

Ông Trần Minh Bình

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT

27/4/2024

Hết nhiệm kỳ 2019-2024 do ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức vào ngày 27/4/2024 bầu nhiệm kỳ mới 2024-2029

2

Ông Trần Văn Tần

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

27/4/2024

3

Ông Lê Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

27/4/2024

4

Ông Nguyễn Thế Huân

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

27/4/2024

5

Bà Phạm Thị Thanh Hoài

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

27/4/2024

6

Ông Nguyễn Đức Thành

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

27/4/2024

7

Ông Koji Iriguchi

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Thành viên HĐQT

27/4/2024

8

Ông Masashige Nakazono

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

27/4/2024

9

Bà Nguyễn Thị Bắc

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

27/4/2024

10

Bà Lê Anh Hà

Trưởng BKS

Trưởng BKS

27/4/2024

11

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Thành viên BKS

Thành viên BKS

27/4/2024

12

Bà Phạm Thị Thơm

Thành viên BKS

Thành viên BKS

27/4/2024

2.      Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức vào ngày 27/4/2024.

Ngày 27/4/2024, HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank đã tiến hành cuộc họp đầu tiên và bầu ông Trần Minh Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 27/4/2024, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank đã tiến hành cuộc họp đầu tiên và bầu bà Lê Anh Hà giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

STT

Họ và tên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm

Chức vụ được bổ nhiệm

Thời hạn

bổ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực

1

Ông Trần Minh Bình

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT

2024-2029

27/4/2024

2

Ông Trần Văn Tần

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

2024-2029

27/4/2024

3

Ông Lê Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

2024-2029

27/4/2024

4

Ông Nguyễn Thế Huân

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

2024-2029

27/4/2024

5

Bà Phạm Thị Thanh Hoài

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

2024-2029

27/4/2024

6

Ông Nguyễn Đức Thành

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

2024-2029

27/4/2024

7

Ông Koji Iriguchi

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Thành viên HĐQT

2024-2029

27/4/2024

8

Ông Takeo Shimotsu

Giám đốc điều hành, Phó giám đốc Khối Kế hoạch Ngân Hàng MUFG Bank, Nhật Bản

Thành viên HĐQT

2024-2029

27/4/2024

9

Ông Cát Quang Dương

Nguyên Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019

Thành viên độc lập HĐQT

2024-2029

27/4/2024

10

Bà Lê Anh Hà

Trưởng BKS

Trưởng BKS

2024-2029

27/4/2024

11

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Thành viên BKS

Thành viên BKS

2024-2029

27/4/2024

12

Bà Phạm Thị Thơm

Thành viên BKS

Thành viên BKS

2024-2029

27/4/2024

 

Tin mới hơn
18/06 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với VietinBank Leasing
06/06 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ năm 2024 của VietinBank
31/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng Uỷ quyền bán vàng miếng với VietinBank Gold & Jewellery
31/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng triển khai dịch vụ thu hộ qua Tài khoản định danh với CTS
29/05 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh 11 Thành phố Hồ Chí Minh
08/05 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với VBI
03/05 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Người có liên quan của Người nội bộ
Tin cũ hơn
27/04 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý I/2024
24/04 Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT VietinBank - Bà Trần Thu Huyền
23/04 CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
05/04 Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
29/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận
28/03 Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Hoàng Ngọc Phương

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.350
-0,40 (-1,22%)


18.06.2024

Khối lượng giao dịch 7.746.400
(-13,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1279,50
(+0,37%)