Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
05/04/2024       

      Ngày 5/3/2024, VietinBank đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 042/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029  vào ngày 27/4/2024.

Ngày 28/3/2024, VietinBank đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029  vào ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2024 từ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Ngày 5/4/2024, VietinBank đã hoàn thành gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do VSDC cung cấp.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 được VietinBank công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank từ ngày 5/4/2024 tại đường dẫn “https://investor.vietinbank.vn” - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2024” - “ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 ” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được VietinBank tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tệp đính kèm:  CV CBTT_VN.pdf
Tin mới hơn
08/05 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với VBI
03/05 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Người có liên quan của Người nội bộ
27/04 Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
27/04 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý I/2024
24/04 Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT VietinBank - Bà Trần Thu Huyền
23/04 CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
Tin cũ hơn
29/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận
28/03 Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Hoàng Ngọc Phương
22/03 CBTT NQ HĐQT thông qua Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng cầm cố Giấy tờ có giá giữa VietinBank với VBI
22/03 CBTT thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty
21/03 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Lưu Xá
20/03 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Luu Xá
15/03 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Tây Thăng Long
08/03 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt Chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
07/03 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ với VietinBank Lào
07/03 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi tên của VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)