CBTT thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty
22/03/2024       

 Căn cứ Nghị quyết số 066/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 22/03/2024 của HĐQT VietinBank về việc “thay đổi Người phụ trách quản trị công ty”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

-         Ông: Trần Minh Đức

-         Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT & Quan hệ Cổ đông VietinBank;

-         Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty;

-         Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 22/03/2024 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế;

-         Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

-         Ông: Đồng Xuân Hùng

-         Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty;

-         Lý do miễn nhiệm: theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT VietinBank;

-         Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2024.

Tin mới hơn
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
05/04 Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
29/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận
28/03 Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Hoàng Ngọc Phương
22/03 CBTT NQ HĐQT thông qua Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng cầm cố Giấy tờ có giá giữa VietinBank với VBI
Tin cũ hơn
21/03 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Lưu Xá
20/03 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Luu Xá
15/03 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Tây Thăng Long
08/03 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt Chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
07/03 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ với VietinBank Lào
07/03 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi tên của VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn
05/03 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
05/03 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
23/02 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
01/02 CBTT HĐQT thông qua văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kết nối giữa VietinBank và VietinBank Capital

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.050
-0,65 (-1,99%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 8.879.600
(-53,86%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1185,85
(-0,60%)