Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT VietinBank - Bà Trần Thu Huyền
24/04/2024       

 Ngày 24/4/2024, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Quyết định số 789/QĐ-NHNN ngày 23/4/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc “tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ”, theo đó, VietinBank trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Không có

Trường hợp miễn nhiệm:

-         Bà: Trần Thu Huyền

-         Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT VietinBank.

-         Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 789/QĐ-NHNN ngày 23/4/2024 của NHNN, bà Trần Thu Huyền được tiếp nhận bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng NHNN kể từ ngày 23/4/2024. Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD số 47/2010/QH12 và Điểm c, Khoản 1, Điều 45, Điều lệ VietinBank, bà Trần Thu Huyền không còn là thành viên HĐQT VietinBank kể từ ngày 23/4/2024.

-         Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024.

Tin mới hơn
18/06 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với VietinBank Leasing
06/06 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ năm 2024 của VietinBank
31/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng Uỷ quyền bán vàng miếng với VietinBank Gold & Jewellery
31/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng triển khai dịch vụ thu hộ qua Tài khoản định danh với CTS
29/05 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh 11 Thành phố Hồ Chí Minh
08/05 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với VBI
03/05 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Người có liên quan của Người nội bộ
27/04 Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
27/04 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
Tin cũ hơn
23/04 CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
05/04 Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
29/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận
28/03 Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Hoàng Ngọc Phương
22/03 CBTT NQ HĐQT thông qua Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng cầm cố Giấy tờ có giá giữa VietinBank với VBI
22/03 CBTT thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty
21/03 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Lưu Xá
20/03 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Luu Xá

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.350
-0,40 (-1,22%)


18.06.2024

Khối lượng giao dịch 7.746.400
(-13,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1279,50
(+0,37%)