Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 của VietinBank
09/04/2021       
Mã liên quan
Giá Thay đổi
CTG 33,40 -1,04%

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020. 

Chi tiết xin xem công văn đính kèm.

Báo cáo thường niên 2020 được đăng chi tiết tại tab "Báo cáo thường niên".

Tệp đính kèm:  20210409-CTG-BCTN2020-TV.pdf
Tin mới hơn
30/07 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý II/2021
30/07 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt sửa đổi và ban hành Điều lệ VietinBank
28/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 7 năm 2021
28/07 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
27/07 Công bố thông tin công văn xác nhận của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG
23/07 CBTT phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 6 năm 2021
21/07 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
21/07 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
19/07 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 5 năm 2021
14/07 CBTT thông qua HĐ hạn mức giao dịch LNH với VietinBank Leasing
Tin cũ hơn
02/04 CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
26/03 CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank
25/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
26/02 Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
26/02 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
23/02 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021
03/02 CBTT Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm trên ứng dụng trực tuyến giữa VietinBank với VBI
30/01 VietinBank công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2020
29/01 Công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
29/01 Công bố thông tin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.400
-0,35 (-1,04%)


03.08.2021

Khối lượng giao dịch 18.838.800
(-26,68%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1327,68
(+1,02%)