Công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 1 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCKNN ngày 29/5/2023)
05/06/2023       

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 1 như sau:

1.      Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 1 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCKNN ngày 29/5/2023);

2.      Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, kèm theo các phụ lục, bao gồm:

-         Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank số 0100111948 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 3/7/2009, được đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 8/9/2021;

-         Phụ lục II: Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank số 13/GP-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 17/6/2022;

-         Phụ lục III: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank, bản sửa đổi tháng 11/2021 (tham khảo tại đường link: https://investor.vietinbank.vn, Mục “Quản trị doanh nghiệp” -> “Tài liệu quản trị” -> “Điều lệ ngân hàng”);

-         Phụ lục IV: Nghị quyết số 293/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 31/8/2022; Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 25/11/2022; Nghị quyết số 057/NQ-HĐQT-NHCT- VPHĐQT1 ngày 24/2/2023;

-         Phụ lục V: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021, 2022 (đã kiểm toán) và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2023 tự lập của VietinBank (tham khảo tại đường link: https://investor.vietinbank.vn, Mục “Tài liệu dành cho Nhà đầu tư” -> “Báo cáo tài chính”);

-         Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của VietinBank đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác theo quy định pháp luật;

-         Phụ lục VII: Hợp đồng dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu cho đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 giữa VietinBank và Công ty CP Chứng khoán Vndirect.  

Tin mới hơn
08/05 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với VBI
03/05 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Người có liên quan của Người nội bộ
27/04 Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
27/04 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý I/2024
24/04 Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT VietinBank - Bà Trần Thu Huyền
23/04 CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
Tin cũ hơn
02/06 CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank
01/06 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án tổng thể phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023 của VietinBank
31/05 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
19/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa VietinBank với VBI
05/05 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Bạc Liêu
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý I/2023
28/04 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở một số Chi nhánh của VietinBank
28/04 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản và các Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá giữa VietinBank với VBI
27/04 Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank sửa đổi năm 2023
27/04 Công bố thông tin Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi năm 2023 của VietinBank

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)