CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank
02/06/2023       

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023, Quyết định số 586/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 2/6/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Quyết định số 162/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 2/6/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:


Trường hợp bổ nhiệm:
- Ông: Koji Iriguchi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT VietinBank;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc VietinBank;
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2023.


Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Masahiko Oki
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc VietinBank;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2023.
 

Tin mới hơn
23/02 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
01/02 CBTT HĐQT thông qua văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kết nối giữa VietinBank và VietinBank Capital
30/01 CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý IV/2023; giải trình biến động lợi nhuận Quý IV/2023 và điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC kiểm toán năm 2022 theo Kiểm toán Nhà nước
30/01 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
29/01 CBTT Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
19/01 CBTT báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023
12/01 Công bố thông tin Thông báo của HSX về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
11/01 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank do thay đổi Vốn Điều lệ
10/01 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
09/01 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn
Tin cũ hơn
01/06 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án tổng thể phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023 của VietinBank
31/05 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
19/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa VietinBank với VBI
05/05 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Bạc Liêu
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý I/2023
28/04 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở một số Chi nhánh của VietinBank
28/04 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản và các Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá giữa VietinBank với VBI
27/04 Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank sửa đổi năm 2023
27/04 Công bố thông tin Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi năm 2023 của VietinBank
21/04 CBTT thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.200
+0,20 (0,56%)


05.03.2024

Khối lượng giao dịch 746.400
(-95,81%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1262,01
(+0,05%)