CBTT bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc VietinBank
09/05/2022       

 Căn cứ: Quyết định số 8888/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 9/5/2022, Quyết định số 669/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 9/5/2022, Quyết định số 1299/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày     9/5/2022 của HĐQT VietinBank về việc “Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VietinBank”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

TT

Họ và tên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm

Chức vụ được bổ nhiệm

Thời hạn bổ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực

1

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

Giám đốc VietinBank – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Phó Tổng Giám đốc VietinBank

05 năm

12/5/2022

2

Ông Lê Duy Hải

Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank

Phó Tổng Giám đốc VietinBank

05 năm

9/5/2022

3

Ông Hoàng Ngọc Phương

Giám đốc Khối Vận hành VietinBank

Phó Tổng Giám đốc VietinBank

05 năm

12/5/2022

Trường hợp miễn nhiệm: Không áp dụng.

Tin mới hơn
30/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với VBI
25/11 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022
17/11 HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng với VBI
11/11 HĐQT thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Indovina Bank
02/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM và tiền trong máy ATM, thiếu hụt quỹ ATM với VBI Thăng Long
28/10 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2022
20/10 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank với VBI
18/10 CBTT thay đổi Người phụ trách quản trị công ty
12/10 CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Đỗ Thanh Sơn
07/10 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm Lòng trung thành (BBB lớp dưới) giữa VietinBank với VBI
Tin cũ hơn
04/05 Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc VietinBank
29/04 CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2022
25/04 HĐQT thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ với VietinBank Lào
19/04 CBTT Báo cáo thường niên 2021 của VietinBank
14/04 Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022
08/04 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
05/04 HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản với VietinBank Lào

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.150
-1,10 (-4,04%)


01.12.2022

Khối lượng giao dịch 10.765.700
(+65,25%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1036,28
(-1,16%)