Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank (lần thứ 12)
09/09/2021       

 Ngày 09/9/2021, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/9/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho VietinBank. Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới:

-        Mục 3, Vốn điều lệ của VietinBank như sau:

+       Vốn điều lệ: 48.057.506.090.000 đồng

+       Bằng chữ: Bốn mươi tám nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm linh sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng

+       Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

+       Tổng số cổ phần: 4.805.750.609

-        Mục 4, Người đại diện theo pháp luật của VietinBank như sau:

-        Họ và tên: Ông Trần Minh Bình

-        Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

-        Sinh ngày: 7/12/1974            

-        Hộ chiếu số: C3446628 cấp ngày 8/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Tin mới hơn
11:32 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
30/11 CBTT HĐQT thông qua HĐ khung tiền gửi bằng VNĐ với MUFG TP.HCM
26/11 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
26/11 CBTT thông qua tái tục hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV VietinBank với VBI
25/11 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021
24/11 CBTT HĐQT thông qua hợp đồng mua bảo hiểm xe cơ giới với VBI
22/11 Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 20 năm 2021
17/11 Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank sửa đổi tháng 11/2021
17/11 Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi tháng 11/2021 của VietinBank
10/11 Công bố thông tin NQ HĐQT thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ với VietinBank Lào
Tin cũ hơn
08/09 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 10 và đợt 11 năm 2021
07/09 Công bố thông tin liên quan nhân sự cấp cao của VietinBank
06/09 CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank
01/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 12, 13, 14 năm 2021
31/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9 năm 2021
27/08 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT Trần Thu Huyền
26/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 11 năm 2021
24/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 8 năm 2021
23/08 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
20/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9, 10 năm 2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.700
+0,15 (0,45%)


01.12.2021

Khối lượng giao dịch 6.523.400
(-42,11%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1478,92
(+0,03%)