Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank (lần thứ 12)
09/09/2021       

 Ngày 09/9/2021, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/9/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho VietinBank. Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới:

-        Mục 3, Vốn điều lệ của VietinBank như sau:

+       Vốn điều lệ: 48.057.506.090.000 đồng

+       Bằng chữ: Bốn mươi tám nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm linh sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng

+       Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

+       Tổng số cổ phần: 4.805.750.609

-        Mục 4, Người đại diện theo pháp luật của VietinBank như sau:

-        Họ và tên: Ông Trần Minh Bình

-        Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

-        Sinh ngày: 7/12/1974            

-        Hộ chiếu số: C3446628 cấp ngày 8/6/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Tin mới hơn
08/05 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với VBI
03/05 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Người có liên quan của Người nội bộ
27/04 Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
27/04 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý I/2024
24/04 Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT VietinBank - Bà Trần Thu Huyền
23/04 CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
Tin cũ hơn
08/09 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 10 và đợt 11 năm 2021
07/09 Công bố thông tin liên quan nhân sự cấp cao của VietinBank
07/09 Thông báo quyết định bổ nhiệm lại PTGĐ Lê Như Hoa
06/09 CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank
01/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 12, 13, 14 năm 2021
31/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9 năm 2021
27/08 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT Trần Thu Huyền
26/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 11 năm 2021
24/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 8 năm 2021
23/08 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
33.100
-0,10 (-0,30%)


17.05.2024

Khối lượng giao dịch 5.948.500
(-58,45%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1273,11
(+0,34%)