Công bố thông tin liên quan nhân sự cấp cao của VietinBank
07/09/2021       

Ngày 7/9/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc thôi giao phụ trách HĐQT VietinBank và Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành VietinBank với nội dung sau:

-         Bầu Ông Trần Minh Bình, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 7/9/2021.

-         Thôi giao phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank đối với Ông Trần Văn Tần, Thành viên HĐQT VietinBank, người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank kể từ ngày 7/9/2021.

-         Giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng giám đốc VietinBank kể từ ngày 7/9/2021 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Tin mới hơn
18/06 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với VietinBank Leasing
06/06 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ năm 2024 của VietinBank
31/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng Uỷ quyền bán vàng miếng với VietinBank Gold & Jewellery
31/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng triển khai dịch vụ thu hộ qua Tài khoản định danh với CTS
29/05 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh 11 Thành phố Hồ Chí Minh
08/05 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm với VBI
03/05 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Người có liên quan của Người nội bộ
27/04 Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
27/04 CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
26/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
Tin cũ hơn
07/09 Thông báo quyết định bổ nhiệm lại PTGĐ Lê Như Hoa
06/09 CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank
01/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 12, 13, 14 năm 2021
31/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9 năm 2021
27/08 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT Trần Thu Huyền
26/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 11 năm 2021
24/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 8 năm 2021
23/08 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
20/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9, 10 năm 2021
18/08 CBTT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Ung thư vú với VBI

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.350
-0,40 (-1,22%)


18.06.2024

Khối lượng giao dịch 7.746.400
(-13,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1279,50
(+0,37%)