Công bố thông tin liên quan nhân sự cấp cao của VietinBank
07/09/2021       

Ngày 7/9/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc thôi giao phụ trách HĐQT VietinBank và Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành VietinBank với nội dung sau:

-         Bầu Ông Trần Minh Bình, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 7/9/2021.

-         Thôi giao phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank đối với Ông Trần Văn Tần, Thành viên HĐQT VietinBank, người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank kể từ ngày 7/9/2021.

-         Giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng giám đốc VietinBank kể từ ngày 7/9/2021 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Tin mới hơn
01/12 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
30/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM; tiền trong máy ATM, thiếu hụt quỹ ATM với VBI
30/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với VBI
21/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa VietinBank với Công ty Vàng bạc Đá quý VietinBank
20/11 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
20/11 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
20/11 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
13/11 CBTT công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG
10/11 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi tên của VietinBank – Chi nhánh Vân Đồn
07/11 CBTT bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
Tin cũ hơn
07/09 Thông báo quyết định bổ nhiệm lại PTGĐ Lê Như Hoa
06/09 CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank
01/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 12, 13, 14 năm 2021
31/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9 năm 2021
27/08 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT Trần Thu Huyền
26/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 11 năm 2021
24/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 8 năm 2021
23/08 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
20/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9, 10 năm 2021
18/08 CBTT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Ung thư vú với VBI

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.500
+0,20 (0,76%)


04.12.2023

Khối lượng giao dịch 2.456.400
(+19,67%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1117,15
(+1,36%)