Công bố thông tin liên quan nhân sự cấp cao của VietinBank
07/09/2021       

Ngày 7/9/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc thôi giao phụ trách HĐQT VietinBank và Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành VietinBank với nội dung sau:

-         Bầu Ông Trần Minh Bình, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 7/9/2021.

-         Thôi giao phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank đối với Ông Trần Văn Tần, Thành viên HĐQT VietinBank, người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank kể từ ngày 7/9/2021.

-         Giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng giám đốc VietinBank kể từ ngày 7/9/2021 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Tin mới hơn
30/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với VBI
25/11 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT sửa đổi Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022
17/11 HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng với VBI
11/11 HĐQT thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Indovina Bank
02/11 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM và tiền trong máy ATM, thiếu hụt quỹ ATM với VBI Thăng Long
28/10 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2022
20/10 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank với VBI
18/10 CBTT thay đổi Người phụ trách quản trị công ty
12/10 CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Đỗ Thanh Sơn
07/10 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm Lòng trung thành (BBB lớp dưới) giữa VietinBank với VBI
Tin cũ hơn
06/09 CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ trái phiếu ra công chúng năm 2021 của VietinBank
01/09 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 12, 13, 14 năm 2021
31/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9 năm 2021
27/08 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT Trần Thu Huyền
26/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 11 năm 2021
24/08 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 8 năm 2021
23/08 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
20/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 9, 10 năm 2021
18/08 CBTT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Ung thư vú với VBI
17/08 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - TV HĐQT Trần Thu Huyền

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
26.150
-1,10 (-4,04%)


01.12.2022

Khối lượng giao dịch 10.765.700
(+65,25%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1036,28
(-1,16%)