Thông báo của HOSE về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu niêm yết - CTG
16/08/2021       

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - mã chứng khoán CTG công bố Thông báo 1488/TB-SGDHCM ngày 16/8/2021 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu CTG như sau:

-     Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.082.346.053 cổ phiếu.

-        Lý do thay đổi niêm yết: Phá hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

-         Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 4.805.750.609 cổ phiếu.

-        Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 48.057.506.090.000 đồng.

-        Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 17/8/2021.

-        Ngày chính thức giao dịch: 25/8/2021.

Tin mới hơn
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
05/04 Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
29/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận
28/03 Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Hoàng Ngọc Phương
22/03 CBTT NQ HĐQT thông qua Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng cầm cố Giấy tờ có giá giữa VietinBank với VBI
22/03 CBTT thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty
21/03 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Lưu Xá
20/03 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Luu Xá
15/03 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Tây Thăng Long
Tin cũ hơn
16/08 Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của HOSE
13/08 CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7
13/08 CBTT thông qua Phụ lục 07 Hợp đồng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với công ty con - VBI
11/08 CBTT gia hạn thời gian liên quan giao dịch chuyển nhượng một phần vốn góp của VietinBank tại VietinBank Leasing
10/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 8 năm 2021
10/08 CBTT thông qua đại lý triển khai dịch vụ bảo hiểm toàn diện thẻ ghi nợ nội địa E-Partner và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm thẻ theo lô với VBI
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 7 năm 2021
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 6 năm 2021
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 5 năm 2021
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 4 năm 2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.750
-0,95 (-2,91%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 7.573.700
(-60,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1172,42
(-1,73%)