Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của HOSE
16/08/2021       

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - mã chứng khoán CTG công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết số 434/QĐ-SGDHCM ngày 13/8/2021 do Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh cấp cho VietinBank. Theo đó:

-     Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 3.723.404.556 cổ phiếu.

-     Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.082.346.053 cổ phiếu.

-        Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 10.823.460.530.000 đồng.

-         Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 4.805.750.609 cổ phiếu.

-        Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 48.057.506.090.000 đồng.

-        Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 17/8/2021.

 

Tin mới hơn
17/04 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng
17/04 CBTT Báo cáo thường niên 2023 của VietinBank
05/04 Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank
29/03 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận
28/03 Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc VietinBank - Ông Hoàng Ngọc Phương
22/03 CBTT NQ HĐQT thông qua Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng cầm cố Giấy tờ có giá giữa VietinBank với VBI
22/03 CBTT thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty
21/03 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Lưu Xá
20/03 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Luu Xá
15/03 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Tây Thăng Long
Tin cũ hơn
13/08 CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7
13/08 CBTT thông qua Phụ lục 07 Hợp đồng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với công ty con - VBI
11/08 CBTT gia hạn thời gian liên quan giao dịch chuyển nhượng một phần vốn góp của VietinBank tại VietinBank Leasing
10/08 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 8 năm 2021
10/08 CBTT thông qua đại lý triển khai dịch vụ bảo hiểm toàn diện thẻ ghi nợ nội địa E-Partner và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm thẻ theo lô với VBI
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 7 năm 2021
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 6 năm 2021
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 5 năm 2021
06/08 CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 4 năm 2021
30/07 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý II/2021

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
31.750
-0,95 (-2,91%)


19.04.2024

Khối lượng giao dịch 7.573.700
(-60,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1174,84
(-1,52%)