Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank do thay đổi Vốn Điều lệ
11/01/2024       

        Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111948 (đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/01/2024) do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)  trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank như sau:

-         Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

-         Mã chứng khoán: CTG

-         Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-         Điện thoại liên hệ: 024 39421030                           

-         Email: investor@vietinbank.vn

-         Website: https://www.vietinbank.vn

1.      Thông tin trước khi thay đổi:

      Mục 3, Vốn điều lệ:

-         Vốn điều lệ: 48.057.506.090.000 đồng

Bằng chữ: Bốn mươi tám nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm linh sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng

-         Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

-         Tổng số cổ phần: 4.805.750.609

2.      Thông tin sau khi thay đổi:

Mục 3, Vốn điều lệ:

-         Vốn điều lệ: 53.699.917.480.000 đồng

-         Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

-         Tổng số cổ phần: 5.369.991.748

3.      Lý do thay đổi: Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

4.      Ngày có hiệu lực: 08/01/2024

5.      Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 10/01/2024

Tin mới hơn
04/07 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024
02/07 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Ngô Quyền
02/07 CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Cần Thơ
28/06 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo NĐ 47/2021/NĐ-CP)
28/06 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm BBB&ECC với VBI
26/06 CBTT Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh
25/06 Công bố thông tin Điều lệ VietinBank (sửa đổi, bổ sung năm 2024)
25/06 Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank (sửa đổi, bổ sung năm 2024)
25/06 Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank (sửa đổi, bổ sung năm 2024)
18/06 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với VietinBank Leasing
Tin cũ hơn
10/01 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
09/01 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn
05/01 CBTT ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của VietinBank tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
03/01 CBTT Quyết định của Sở GDCK TP.HCM về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu CTG
02/01 CBTT các Quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
29/12 CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Sầm Sơn
27/12 CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng thế chấp tài sản và Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cầm cố giữa VietinBank với VBI
25/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê duyệt sửa đổi và ban hành Điều lệ VietinBank
19/12 CBTT Công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG
13/12 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
32.700
+0,40 (1,24%)


05.07.2024

Khối lượng giao dịch 5.590.000
(+116,95%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1283,04
(+0,25%)