Thông báo thay đổi Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành của VietinBank
25/08/2023       

 Ngày 24/8/2023, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Quyết định số 1242/QĐ-NHNN ngày 29/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành VietinBank. Ngoài ra, ngày 25/8/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 về việc “giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành VietinBank” đối với ông Đỗ Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc VietinBank. Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-NHNN và Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VietinBank như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

-          Ông: Nguyễn Hoàng Dũng

-          Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành VietinBank

-          Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

-          Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2023.

Trường hợp bổ nhiệm:

-          Ông: Đỗ Thanh Sơn

-          Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc VietinBank

-          Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành VietinBank

-          Thời hạn bổ nhiệm: Không áp dụng đối với chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành VietinBank (Ông Đỗ Thanh Sơn được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank theo Quyết định số 6666/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 11/10/2022 với thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 11/10/2022).

-          Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 01/9/2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Tin mới hơn
23/02 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
01/02 CBTT HĐQT thông qua văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kết nối giữa VietinBank và VietinBank Capital
30/01 CBTT BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý IV/2023; giải trình biến động lợi nhuận Quý IV/2023 và điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC kiểm toán năm 2022 theo Kiểm toán Nhà nước
30/01 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
29/01 CBTT Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
19/01 CBTT báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023
12/01 Công bố thông tin Thông báo của HSX về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
11/01 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank do thay đổi Vốn Điều lệ
10/01 CBTT Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank
09/01 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn
Tin cũ hơn
25/08 CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VietinBank với VBI
23/08 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm tiền giữa VietinBank với VBI
18/08 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa VietinBank với VBI
15/08 CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét
09/08 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp với VietinBank Leasing
09/08 CBTT HĐQT thông qua Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa VietinBank với VBI
31/07 CBTT Quyết định của PTGĐ phụ trách BĐH về việc thay đổi địa điểm trụ sở VietinBank - Chi nhánh Sầm Sơn
28/07 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ, hợp nhất Quý II/2023 và giải trình biến động lợi nhuận
27/07 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
25/07 Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91/GCN-UBCKNN ngày 29/5/2023)

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
36.000
0,00 (0,00%)


05.03.2024

Khối lượng giao dịch 2.373.700
(-86,68%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1261,10
(-0,02%)