CBTT Quyết định của VNX chấp thuận thành viên giao dịch đặc biệt đối với VietinBank
05/08/2022       

Ngày 04/8/2022, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Quyết định số 117/QĐ-VNX ngày 4/8/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) về việc chấp thuận VietinBank là thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ của VNX kể từ ngày 4/8/2022.

Tin mới hơn
16/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2022 hợp nhất đã được soát xét
16/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2022 riêng lẻ đã được soát xét
10/08 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa VietinBank với VBI
Tin cũ hơn
03/08 CBTT HĐQT thông qua Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm với VBI
29/07 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý II/2022
26/07 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
26/07 Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)
20/07 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với VietinBank Leasing
01/07 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm BBB&ECC với VBI
30/06 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo NĐ 47/2021/NĐ-CP)
24/06 Thông báo thay đổi Giấy phép Thành lập và Hoạt động của VietinBank
26/05 CBTT HĐQT thông qua 02 hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi với VBI
16/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 với VietinBankSc

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
29.000
-0,10 (-0,34%)


18.08.2022

Khối lượng giao dịch 2.655.000
(-29,80%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1278,73
(+0,27%)