Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT VietinBank phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ
31/05/2021       

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2020;

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 22/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ v.v Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank;

Căn cứ Công văn số 3829/NHNN-TTGSNH ngày 28/5/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v.v phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank;

Ngày 31/5/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 v.v Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 (chi tiết đính kèm);

Tin mới hơn
11/06 CBTT Nghị quyết HĐQT VietinBank phê duyệt triển khai phương án tăng VĐL bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11/06 Công bố thông tin VietinBank được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thực hiện phương án tăng vốn điều lệ
03/06 Công bố thông tin phát hành trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2021
Tin cũ hơn
18/05 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2021
18/05 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2021
06/05 Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank sửa đổi năm 2021
06/05 Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank sửa đổi năm 2021
06/05 Công bố thông tin Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi năm 2021 của VietinBank
06/05 Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi năm 2021 của VietinBank
06/05 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 2 năm 2021
06/05 Công bố thông tin phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 1 năm 2021
29/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2021
26/04 CBTT chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với các Công ty con về việc cho thuê lại phần diện tích trụ sở kinh doanh tạm thời chưa sử dụng hết của VietinBank

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
51.200
+0,70 (1,39%)


18.06.2021

Khối lượng giao dịch 13.217.400
(-24,17%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1377,77
(+1,31%)