Công bố thông tin các Quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
22/12/2021       

Ngày 22/12/2021, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Quyết định số 728/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank (mã trái phiếu CTG121030) và Quyết định số 729/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank (mã trái phiếu CTG121031) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các tài liệu liên quan trái phiếu VietinBank được chấp thuận niêm yết tại HNX:

1. Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121030)        [ VN ]

2. Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121031)        [ VN ]

3. Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121030)         [ VN ]

4. Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121031)         [ VN ]

5. Danh sách các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức niêm yết                      [ VN ]

6. Báo cáo về những tranh chấp pháp luật                                                            [ VN ]

7. Cam kết nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết với Nhà đầu tư                      [ VN ]

8. Danh sách NCLQ đến TV HĐQT, BĐH, BKS, KTT                                            [ VN ]

Tin mới hơn
26/05 CBTT HĐQT thông qua 02 hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi với VBI
16/05 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 với VietinBankSc
16/05 Công bố thông tin ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2022
09/05 CBTT bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc VietinBank
04/05 Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc VietinBank
29/04 CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank
28/04 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
28/04 Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2022
25/04 HĐQT thông qua Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán VNĐ với VietinBank Lào
Tin cũ hơn
21/12 HĐQT thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên liên ngân hàng với MUFG CN Hà Nội/TP.HCM
09/12 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp cho trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021
09/12 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 20 năm 2021
03/12 CBTT Quyết định HĐQT thay đổi Người phụ trách Quản trị công ty
02/12 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
01/12 Nghị quyết HĐQT phê duyệt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
01/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
30/11 CBTT HĐQT thông qua HĐ khung tiền gửi bằng VNĐ với MUFG TP.HCM
26/11 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
26/11 CBTT thông qua tái tục hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV VietinBank với VBI

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
27.150
+0,45 (1,69%)


27.05.2022

Khối lượng giao dịch 1.903.400
(-51,20%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1277,77
(+0,73%)