Công bố thông tin các Quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
22/12/2021       

Ngày 22/12/2021, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Quyết định số 728/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank (mã trái phiếu CTG121030) và Quyết định số 729/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu VietinBank (mã trái phiếu CTG121031) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các tài liệu liên quan trái phiếu VietinBank được chấp thuận niêm yết tại HNX:

1. Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121030)        [ VN ]

2. Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121031)        [ VN ]

3. Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121030)         [ VN ]

4. Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu trên HNX (mã trái phiếu CTG 121031)         [ VN ]

5. Danh sách các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức niêm yết                      [ VN ]

6. Báo cáo về những tranh chấp pháp luật                                                            [ VN ]

7. Cam kết nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết với Nhà đầu tư                      [ VN ]

8. Danh sách NCLQ đến TV HĐQT, BĐH, BKS, KTT                                            [ VN ]

Tin mới hơn
30/09 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc giữa VietinBank với VBI
27/09 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu SGP, PHP ra công chúng với CTS
21/09 CBTT HĐQT thông qua nội dung Thỏa thuận hỗ trợ xử lý tác nghiệp TTTM giữa VietinBank với VietinBank Lào
21/09 CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank với Ngân hàng MUFG chi nhánh TP.HCM
09/09 HĐQT thông qua các Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng thế chấp giữa VietinBank với VBI
06/09 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng kết nối giữa VietinBank và VietinBank Capital
31/08 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022
24/08 CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm tiền giữa VietinBank với VBI
19/08 CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng thế chấp giữa VietinBank với VBI
16/08 Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2022 hợp nhất đã được soát xét
Tin cũ hơn
21/12 HĐQT thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên liên ngân hàng với MUFG CN Hà Nội/TP.HCM
09/12 Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp cho trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021
09/12 Công bố thông tin kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VietinBank đợt 20 năm 2021
03/12 CBTT Quyết định HĐQT thay đổi Người phụ trách Quản trị công ty
02/12 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
01/12 Nghị quyết HĐQT phê duyệt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
01/12 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020
30/11 CBTT HĐQT thông qua HĐ khung tiền gửi bằng VNĐ với MUFG TP.HCM
26/11 CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG của Người có liên quan của Người nội bộ
26/11 CBTT thông qua tái tục hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV VietinBank với VBI

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
20.750
-0,85 (-3,94%)


04.10.2022

Khối lượng giao dịch 5.635.700
(-0,96%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 1078,14
(0%)