Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012
Vietinbank - 30/11/2012       

 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

 

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030            Fax: 04 39421032

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Mã chứng khoán: CTG.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 12 năm 2012.

1.   Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.   Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

3.   Thời gian thực hiện: Ngày dự kiến gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: 19/12/2012.

4.   Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012.

5.   Thời hạn cuối cùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về là 9h00’ ngày 28/12/2012. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đầu tư, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (có thể gửi qua Fax trước về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo số 04.39428720 và gửi bản gốc theo đường bưu điện sau).

Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Phòng Đầu tư, số điện thoại 04-39413622, hoặc gửi Email theo địa ch: investor@vietinbank.vn).

Trân trọng. 

     

Các tài liệu : Download tại đây 

 • + Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • + Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • + Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012
 • + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
 • + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 • + Biên bản Kiểm phiếu

   

   

   

 

Tin mới hơn
11/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
02/11 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
07/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
03/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
01/12 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016
10/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/06 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17/03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Tin cũ hơn
22/02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
20/01 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 28/2/2012
28/12 Vietinbank tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2011
23/05 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
15/03 Đại hội đồng cổ đông 2010

 

Cổ phiếu CTG Bảng giá trực tuyến
23.050
+0,75 (3,36%)


06.07.2020

Khối lượng giao dịch 2.594.020
(+20,65%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 857,94
(+1,22%)