Biến động giá giao dịch
+/- Qua 1 tuần 0,00%
+/- Qua 1 tháng -0,06%
+/- Qua 1 quý -0,03%
+/- Qua 1 năm -0,22%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (21/09/2018) 28.300
Thấp nhất trong 52 tuần (04/01/2019) 17.700
Từ ngày::
Đến ngày:
  Giá:   21.650 VND Giá:   20.500 VND
KLGD:   2.817.020 CP KLGD:   3.285.150 CP
Kết quả    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: -1.150 VND (-5,31%)
  Giá cao nhất: 21.850 VND  (19/07/2019)
  Giá thấp nhất: 20.200 VND  (07/08/2019)
  KLGD/ ngày: 3.055.940 CP 
  KLGD nhiều nhất: 6.836.500 CP  (19/07/2019)
  KLGD ít nhất: 1.556.570 CP  (07/08/2019)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 2.652.296
KLGD/ngày (1 tháng) 3.067.317
KLGD/ngày (1 quý) 2.974.146
KLGD/ngày (1 tuần) 4.372.777
HNhiều nhất 52 tuần (13/03/2019) 14.616.340
Ít nhất 52 tuần (11/06/2019) 1.143.400
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
16/08/2019 20,50 1.119 6.839.020 1.728 6.575.440 263.580 3.285.150 67.582.000
15/08/2019 20,40 1.400 4.937.610 668 4.613.850 323.760 2.530.810 51.367.500
14/08/2019 20,50 930 6.993.180 1.340 6.473.960 519.220 2.708.730 56.017.000
13/08/2019 20,60 1.171 6.754.300 1.173 5.014.590 1.739.710 2.312.360 47.261.000
12/08/2019 20,35 1.072 4.359.250 789 5.500.000 -1.140.750 2.424.430 49.359.000
09/08/2019 20,50 876 8.562.690 1.235 5.078.280 3.484.410 2.169.710 44.468.000
08/08/2019 20,45 1.135 6.131.430 957 3.915.840 2.215.590 2.257.320 45.715.000
07/08/2019 20,20 1.097 4.596.510 761 3.277.120 1.319.390 1.556.570 31.640.500
06/08/2019 20,20 2.089 7.481.720 923 6.293.100 1.188.620 3.896.800 78.578.000
05/08/2019 20,35 1.177 4.873.450 842 4.878.020 -4.570 2.811.330 57.234.000
02/08/2019 20,35 2.098 8.264.140 927 4.862.660 3.401.480 3.444.870 70.221.000
01/08/2019 20,40 1.752 4.141.630 1.008 5.094.120 -952.490 3.156.750 64.915.000
31/07/2019 20,75 1.038 4.868.570 803 3.754.790 1.113.780 2.633.974 55.155.272
30/07/2019 20,70 1.028 4.307.700 920 5.880.840 -1.573.140 2.545.270 53.160.000
29/07/2019 20,90 1.505 5.143.360 1.028 5.503.390 -360.030 2.591.880 54.375.000
26/07/2019 21,20 1.012 3.869.060 937 4.202.290 -333.230 2.030.860 43.189.000
25/07/2019 21,25 1.130 4.710.260 1.091 5.398.100 -687.840 2.857.240 61.027.000
24/07/2019 21,25 1.709 5.531.210 1.461 8.093.110 -2.561.900 3.944.740 84.803.000
23/07/2019 21,65 1.013 5.051.090 1.184 5.218.250 -167.160 2.923.250 63.240.000
22/07/2019 21,60 1.394 4.770.560 1.600 7.769.850 -2.999.290 5.495.120 123.101.000
Trang 1 trên 2 Tiếp theo>
CTG 
20.500
16/08/2019


+0,10 (0,49%)
Khối lượng 3.285.150
(+29,81%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 980,00
(+0,06%)


Liên kết Website