Biến động giá giao dịch
+/- Qua 1 tuần +0,02%
+/- Qua 1 tháng +0,04%
+/- Qua 1 quý 0,00%
+/- Qua 1 năm -0,13%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (22/10/2018) 25.000
Thấp nhất trong 52 tuần (04/01/2019) 17.700
Từ ngày::
Đến ngày:
  Giá:   21.250 VND Giá:   21.600 VND
KLGD:   4.791.360 CP KLGD:   3.231.470 CP
Kết quả    Trong 21 ngày giao dịch
  Biến động giá: +350 VND (+1,65%)
  Giá cao nhất: 21.900 VND  (17/10/2019)
  Giá thấp nhất: 20.550 VND  (07/10/2019)
  KLGD/ ngày: 3.040.115 CP 
  KLGD nhiều nhất: 7.299.870 CP  (14/10/2019)
  KLGD ít nhất: 1.145.820 CP  (08/10/2019)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 4.211.780
KLGD/ngày (1 tháng) 2.956.723
KLGD/ngày (1 quý) 2.701.601
KLGD/ngày (1 tuần) 3.836.841
HNhiều nhất 52 tuần (13/03/2019) 14.616.340
Ít nhất 52 tuần (28/08/2019) 910.800
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
18/10/2019 21,60 1.348 5.125.610 1.275 5.770.240 -644.630 3.231.470 70.277.000
17/10/2019 21,90 1.285 5.877.690 1.597 6.340.640 -462.950 3.322.020 72.795.000
16/10/2019 21,90 1.235 6.687.510 2.526 8.475.800 -1.788.290 4.323.220 95.007.000
15/10/2019 21,70 1.133 4.476.340 1.560 5.882.040 -1.405.700 2.882.320 62.736.250
14/10/2019 21,70 1.855 11.046.400 3.056 11.792.580 -746.180 7.299.870 157.855.000
11/10/2019 21,15 891 3.483.200 1.297 4.608.150 -1.124.950 1.561.780 33.138.000
10/10/2019 21,15 841 3.654.530 1.614 6.105.640 -2.451.110 2.418.400 51.488.500
09/10/2019 21,30 1.745 9.604.730 2.900 10.562.520 -957.790 6.132.090 130.238.000
08/10/2019 20,75 892 3.626.730 590 2.235.590 1.391.140 1.145.820 23.628.000
07/10/2019 20,55 1.167 4.169.570 817 3.439.880 729.690 1.892.500 39.048.000
04/10/2019 20,60 1.156 4.052.780 902 5.023.580 -970.800 2.187.870 45.555.000
03/10/2019 21,00 1.438 4.501.550 784 4.153.080 348.470 2.123.560 44.265.650
02/10/2019 21,00 1.156 3.372.600 1.363 5.590.990 -2.218.390 2.310.670 48.975.000
01/10/2019 21,30 1.030 4.585.780 1.298 5.633.340 -1.047.560 3.056.360 65.531.000
30/09/2019 21,15 1.115 6.180.230 1.770 8.036.370 -1.856.140 3.636.070 77.518.900
27/09/2019 21,15 1.125 4.541.630 1.552 6.068.680 -1.527.050 2.404.330 50.999.000
26/09/2019 21,15 957 3.930.910 1.232 4.138.870 -207.960 2.309.330 48.481.000
25/09/2019 20,80 1.306 4.286.170 838 4.055.720 230.450 1.672.570 34.731.000
24/09/2019 20,75 1.072 6.901.410 1.216 6.192.120 709.290 3.494.440 73.157.000
23/09/2019 21,00 823 4.031.360 1.285 5.247.530 -1.216.170 2.356.580 49.692.000
Trang 1 trên 2 Tiếp theo>
CTG 
21.600
18/10/2019


-0,30 (-1,37%)
Khối lượng 3.231.470
(-2,73%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 989,20
(-0,06%)


Liên kết Website