Biến động giá giao dịch
+/- Qua 1 tuần +0,04%
+/- Qua 1 tháng -0,01%
+/- Qua 1 quý -0,09%
+/- Qua 1 năm -0,20%
+/- Niêm yết
Cao nhất trong 52 tuần (21/09/2018) 28.300
Thấp nhất trong 52 tuần (04/01/2019) 17.700
Từ ngày::
Đến ngày:
  Giá:   21.200 VND Giá:   21.000 VND
KLGD:   1.800.820 CP KLGD:   5.590.770 CP
Kết quả    Trong 22 ngày giao dịch
  Biến động giá: -200 VND (-0,94%)
  Giá cao nhất: 21.200 VND  (27/05/2019)
  Giá thấp nhất: 19.900 VND  (03/06/2019)
  KLGD/ ngày: 2.200.899 CP 
  KLGD nhiều nhất: 5.590.770 CP  (20/06/2019)
  KLGD ít nhất: 1.143.400 CP  (11/06/2019)
Khối lượng giao dịch bình quân / ngày
KLGD/ngày (1 tuần) 3.509.770
KLGD/ngày (1 tháng) 2.200.899
KLGD/ngày (1 quý) 2.458.268
KLGD/ngày (1 tuần) 4.767.413
HNhiều nhất 52 tuần (13/03/2019) 14.616.340
Ít nhất 52 tuần (11/06/2019) 1.143.400
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán Mua/Bán KLGD GTGD
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ)
20/06/2019 21,00 1.566 16.797.390 2.003 8.211.400 8.585.990 5.590.770 111.490.000
19/06/2019 20,25 658 2.570.430 840 3.219.470 -649.040 1.428.770 29.049.000
18/06/2019 20,25 772 3.393.770 899 4.321.230 -927.460 1.868.110 36.188.000
17/06/2019 20,45 807 4.469.190 1.441 5.255.640 -786.450 2.598.305 49.704.000
14/06/2019 20,30 876 5.502.470 1.767 5.197.590 304.880 3.593.720 56.971.000
13/06/2019 20,15 742 3.567.500 671 2.648.770 918.730 1.424.410 26.975.000
12/06/2019 20,25 745 2.232.940 814 3.821.720 -1.588.780 1.213.370 24.731.000
11/06/2019 20,50 620 2.778.430 879 4.026.190 -1.247.760 1.143.400 23.432.000
10/06/2019 20,50 668 5.950.140 1.305 6.183.410 -233.270 2.566.670 51.089.000
07/06/2019 20,45 569 2.450.820 873 3.593.450 -1.142.630 1.389.360 28.310.000
06/06/2019 20,30 889 7.137.690 923 4.956.760 2.180.930 1.981.740 39.911.000
05/06/2019 20,10 858 5.808.280 1.140 4.757.230 1.051.050 1.915.720 38.988.000
04/06/2019 20,00 1.050 5.399.040 869 4.255.130 1.143.910 2.031.330 40.640.000
03/06/2019 19,90 1.511 5.563.300 1.001 5.467.040 96.260 3.077.110 61.787.000
31/05/2019 20,30 1.392 3.266.260 798 3.663.680 -397.420 2.112.410 41.557.000
30/05/2019 20,65 1.257 5.009.780 918 3.513.970 1.495.810 1.569.920 32.521.000
29/05/2019 20,65 1.598 4.640.370 881 4.112.200 528.170 2.326.330 48.284.000
28/05/2019 21,00 1.232 3.469.680 860 3.553.520 -83.840 2.184.820 42.566.000
27/05/2019 21,20 795 2.568.210 914 3.561.190 -992.980 1.800.820 36.200.000
Trang 1 trên 1
CTG 
21.000
20/06/2019


+0,75 (3,70%)
Khối lượng 5.590.770
(+291,30%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 959,18
(+1,00%)


Liên kết Website