Thông tin cổ phiếu

Sàn đang niêm yết HSX
Ngày niêm yết 16/07/2009
Giá ngày giao dịch đầu tiên 40.100 VND/ CP
Khối lượng niêm yết lần đầu 121.211.780 CP
Khối lượng niêm yết hiện tại 3.723.404.556 CP
Mệnh giá 10.000
Tổng số CP đang lưu hành 3.723.404.556 CP

Chỉ tiêu cơ bản

Chỉ số cổ phiếu Giá trị
Tổng tài sản 1.183.795,18 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 71.908,55 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 4 quý gần nhất 6.811,60 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất 5.482,06 tỷ đồng
ROA 0,00
ROE 0,08
P/E 14,68x
EPS cơ bản 1.471,56
CTG 
21.600
18/10/2019


-0,30 (-1,37%)
Khối lượng 3.231.470
(-2,73%)
Chỉ số ngành 47,23
(+0,32%)
VNIndex 989,20
(-0,06%)


Liên kết Website